5888

 

PROCESS CREATION

 • Graficzny designer procesów dostępny z przeglądarki internetowej
 • Osobny designer dla logiki biznesowej upraszcza tworzenie schematu procesu
 • Definiowanie zaawansowanego interfejsu użytkownika metodą drag & drop
 • setki aktywności i funkcji out of the box
 • Łatwa możliwość tworzenia własnych funkcjonalności

 

 

CHANGE MANAGEMENT

 

 • Czytelność diagramu ułatwia znalezienie miejsca wymagającego zmiany
 • Warstwa komentarzy i generator dokumentacji pomaga w zrozumieniu stworzonych procesów
 • Wprowadzone zmiany wdrażane są przy pomocy jednego kliknięcia
 • Wersjonowanie procesów pozwala na powrót do wcześniejszych wersji procesu

5888
5888

 

ADOPTION INSIDE ORGANISATION

Wprowadzanie nowych rozwiązań informatycznych wymaga zwykle długotrwałego szkolenia osób, które będą z niego korzystało. W przypadku narzędzi Datapolis szkolenie jest praktycznie zbędne. Interfejs użytkownika komponuje się z powszechnie używanym interfejsem Sharepointa….

 

POSSIBILITIES

 • Duże złożone procesy
 • Integracja z systemami zewnętrznymi
 • Dostosowujemy się do procesów istniejących. Procesy nie muszą dostosowywać się do narzędzia.
 • ???

5888

Graphical Designer

The heart of Datapolis set of workflow tools is an easy to use and understand graphical workflow designer. Powerful – with embedded designer of Forms – allows creation of highly complex workflows in very short time.

Easy Change Management

Remodeling and re-implementation of Datapolis workflows usually takes minutes. Clear and readable workflow diagrams, automatic documentation, possibility of adding comments to all objects. One click deploy…

User Friendly

Workflow participants do not need to learn how to handle a new software. User interface is intuitive and integrated with SharePoint/Office 365 interface.

Business Intelligence and Reporting

Datapolis Process System comes with a set of BI and Reporting tools facilitating decision-making by executives. Datapolis Process Intelligence is a tool designed to empower process optimisation.

Easy Customisation and Enhancement

HTML Form designer gives endless possibilities for User interface customisation. SDK allows to develop custom activities and functions. Created workflows may be used as new functionalities for use in other workflows.

Sharepoint/Office365 Integration

Datapolis workflow products are made for SharePoint and Office 365. User interface is entirely integrated with SharePoint lists. Sharepoint users and permission model is implemented inside Datapolis workflows. Sharepoint lists are accessible from every activity.  Datapolis products use only native Sharepoint workflow engine.

WHY DATAPOLIS?

 
 
 

MATURE WORKFLOW PLATFORM

Our workflow tools has been growing with the SharePoint growth. Having started in 2008 with SharePoint 2007, we have been continuously developing our system through SharePoint 2010 and 2013. Datapolis Process System 2016 was ready to launch a week before the SharePoint 2016 launch.

SATISFIED CUSTOMERS

Datapolis workflow products are implemented in dozens of enterprises all over the world. Banks, financial institutions, big manufacturing and engineering companies use Datapolis workflows in their daily business.

PREMIUM SUPPORT AND CUSTOM DEVELOPMENT

Our customers and partners can be sure of our help if there arises a need to extend our tools with additional functionalities. Datapolis workflow platform is open for custom enhancement and development.

4334

CLIENTS TESTIMONIALS

 
2848